Technologie odpadních vod

VHS - KRÁL s.r.o.

  • Vodohospodářské stavby
  • Čistírny odpadních vod, domovní čistírny
  • Bezvýkopové technologie
  • Armatury SCHMIEDING
  • Technologie odpadních vod – STRATE
  • Vodovody a kanalizace
  • Provozování vodovodů a kanalizací
  • Nakládání s odpady včetně nebezpečných
  • Provádění revizí domovních čistíren dle §15a vodního zákona
Sídlo firmy
VHS - KRÁL s.r.o.
Nové Hamry 423,
362 21 Nové Hamry
E-mail : vhs@vhs-kral.cz

Pavel Král
tel: 603 154 642

 
STRATE SCHMIEDING ARMATURY BEZVÝKOPOVÉ TECHNOLOGIE REDUKČNÍ VENTILY DOMOVNÍ ČISTÍRNY KONTAKT HOME