Technologie odpadních vod

Domovní čistírna odpadních vod Topas

    Zajišťujeme :
  • projekci domovních čistíren odpadních vod
  • dodávku domovních čistíren odpadních vod
  • montáž domovních čistíren odpadních vod
  • provozování domovních čistíren odpadních vod
  • technickou pomoc
Domovní čistírny odpadních vod Topas 5 až Topas 300 (pro 5–300 osob) jsou určeny k čištění veškerých odpadních vod (včetně odpadních vod z praček a myček nádobí) z individuálních zdrojů znečištění. Jedná se především o tyto objekty:
rodinné domy,
rekreační objekty a chalupy,
hotely a penziony,
restaurace.

Čistírny jsou dodávány jako kompletní výrobky včetně víka, bez nutnosti dokupování dodatečných nástavců podle hloubky přítokového potrubí. Pro výrobu skeletu čistíren Topas je použit polypropylenový materiál, zajišťující dlouhodobou životnost výrobku.

Čistírny jsou v České republice certifikovány autorizovanou zkušebnou SZÚ Brno. Současně je na ně vydán atest či certifikát pro tyto další země: Německo (Deutsches Institut für Bautechnik), Rumunsko, Francie, Polsko, Rusko. Originální technické řešení ČOV Topas je chráněno mezinárodním patentem č. 282 411.

Popis funkce čistírny Topas
Sídlo firmy

VHS - KRÁL s.r.o.
Nové Hamry 423,
362 21 Nové Hamry
E-mail : vhs@vhs-kral.cz

Pavel Král
tel: 603 154 642

odborná asistentka:
Štěpánka Dolejšová
tel: 603 146 423
 
STRATE SCHMIEDING ARMATURY BEZVÝKOPOVÉ TECHNOLOGIE REDUKČNÍ VENTILY DOMOVNÍ ČISTÍRNY KONTAKT HOME