VHS - KRÁL

Vodohospodářské stavby

Služby

Poskytujeme následující služby:

 • Čistírny odpadních vod
 • Revize domovních čistíren dle §15a vodního zákona
 • Vodohospodářské stavby
 • Technologie odpadních vod
 • Bezvýkopové technologie
 • Vodovody a kanalizace
 • Provozování vodovodů a kanalizací
 • Nakládání s odpady včetně nebezpečných

Referenční stavby

Pohybujeme se na trhu od roku 1999, zde najdete reference za nekolik poslednich let.

 • LČR : provozování ČOV
 • VVP Hradiště - Doupov : provozování, servis ČOV a vodních zdrojů
 • DIAMO : čištění potrubí, opravy potrubí
 • CZECH CONT Ostrov : provozování a servis ČOV 200 EO
 • USKK : provozování a servis ČOV
 • PČR : servis ČOV Bublava a střelnice KV
 • Černava : D+M ČOV TOPAS 5
 • Šindelová D+M ČOV Aquatec
 • Tisová : D+M ČOV TOPAS 5
 • Ostrov – Kfely : D+M ČOV Ekonatur 4-6, demontáž původní ČOV
 • Nejdek Suchá : D+M ČOV Aquatec
 • Hotel Riviera Děpoltovice : provozování ČOV
 • Penzion Pstruží : provozování ČOV
 • Kovo Šlégr Horní Slavkov : provozování ČOV
 • VLS KV : provozování a servis ČOV
 • Provozování a odběry vzorků domovních ČOV
 • LČR: provozování ČOV
 • VVP Hradiště: Doupov : provozování, servis ČOV a vodních zdrojů
 • DIAMO: čištění potrubí
 • GIS Údolí: servis a provozování ČOV
 • USKK: provozování a servis ČOV
 • ZZS Karl.kraje: servis a provozování ČS
 • PČR: servis ČOV Bublava
 • Nejdek–Suchá: dodávka, stavební práce a montáž ČOV – 2x
 • Rybničná: dodávka, stavební práce a montáž ČOV
 • Hotel Riviera Děpoltovice: provozování ČOV
 • Penzion Pstruží: provozování ČOV
 • Kovo Šlégr Horní Slavkov: provozování ČOV
 • VLS KV: provozování a servis ČOV
 • Provozování a odběry vzorků domovních ČOV
 • Šindelová–Lípa: dodávka, stavební práce a montáž ČOV - 3x
 • ZZS Karl.kraje: servis a provozování ČS
 • LČR: provozování ČOV
 • PČR: servis ČOV Bublava
 • VVP Hradiště-Doupov: provozování, servis ČOV a vodních zdrojů
 • Sedlečko Muzikov: dodávka, stavební práce a montáž ČOV
 • DIAMO: čištění potrubí
 • GIS Údolí: servis a provozování ČOV
 • USKK: provozování a servis ČOV
 • Lípa–Merklín: dodávka, stavební práce a montáž ČOV
 • Nejdek–Černava: dodávka, stavební práce a montáž ČOV – 2x
 • Jenišov KV: dodávka, stavební práce a montáž ČOV
 • Pozorka Nejdek: dodávka, stavební práce a montáž ČOV
 • Černava, Božíčany: dodávka ČOV 2x
 • Hotel Riviera Děpoltovice: provozování ČOV
 • Penzion Pstruží: provozování ČOV
 • Kovo Šlégr Horní Slavkov: provozování ČOV
 • Provozování a odběry vzorků domovních ČOV
 • Žalmanov–Peklo: dodávka, stavební práce a montáž ČOV
 • LČR: provozování ČOV
 • PČR: servis ČOV Bublava
 • VVP Hradiště-Doupov: provozování, servis ČOV a vodních zdrojů
 • Chlum Pšov: dodávka, stavební práce a montáž ČOV – 2x
 • DIAMO: čištění potrubí
 • GIS Údolí: servis a provozování ČOV
 • Lípa–Merklín: dodávka, stavební práce a montáž ČOV
 • Nejdek – Černava : dodávka, stavební práce a montáž ČOV – 2x
 • USKK: dodávka, stavební práce a montáž ČOV – 2x
 • USKK: provozování a servis ČOV
 • Czechcont Ostrov: dodávka, stavební práce a montáž ČOV TOPAS – 200EO
 • Hotel Riviera Děpoltovice: provozování ČOV
 • Penzion Pstruží: provozování ČOV
 • Kovo Šlégr Horní Slavkov: provozování ČOV
 • Provozování a odběry vzorků domovních ČOV

Kontakt

 • Telefon: +420 603 154 642
 • Email: vhs@vhs-kral.cz
 • Jednatel: Pavel KRÁL
 • Adresa: VHS-KRÁL s.r.o., Nové Hamry 423, 36221, NEJDEK
 • ICO: 25240447
 • DIC: CZ25240447
 • Datová schránka: 894adf6